TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Yıllık Üyelik Aidatları Dernek Tüzüğü Madde 21-b gereği Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

2023  Yılı aidatları:

 

TESİD Üyelikleri:

  1. Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
  2. Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
  3. Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
  4. Büyük Firma: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lira üzerindeki işletmeler.

Aidatlar:

  1. Mikro İşletme: 1.000TL
  2. Küçük İşletme: 5.100TL
  3. Orta Büyüklükteki İşletme: 8.500TL
  4. Büyük Firma: 25.500TL
  5. Şahıs Üye: 510 TL