TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP üyesidir.

Yıllık Üyelik Aidatları Dernek Tüzüğü Madde 21-b gereği Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

2022  Yılı aidatları:

 

TESİD Üyelikleri:

  1. Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
  2. Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
  3. Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
  4. Büyük Firma: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lira üzerindeki işletmeler.

Aidatlar:

  1. Mikro İşletme: Aidat Ödemeyecek
  2. Küçük İşletme: 3.000TL
  3. Orta Büyüklükteki İşletme: 5.000TL
  4. Büyük Firma: 15.000TL
  5. Şahıs Üye: 300 TL