TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP üyesidir.

Akıllı Ev Sistemleri Gelecekte Neler Sunacak?

Akıllı Ev Sistemleri Gelecekte Neler Sunacak?

Tüm dünyada sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odağında teknolojik bir dönüşün yaşanmakta. Bağlanabilirlik sayılarının artması, sensör ve algılama yetkinlikleri, yüksek performanslı mikroişlemciler ve sunucular, veri analitiği ve yapay zekâ gibi yöntemler sayesinde geliştirilen akıllı ürün ve çözümler kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaktadır. Bununla beraber toplumda enerji tasarrufu ve çevre bilincinin artması, sağlık ve hijyen odağının güçlenmesi, sosyo-ekonomik olarak yaşlı nüfusun ve alım gücünün artması da akıllı cihazlar ve akıllı evin hayatımızdaki önemini iyice artırmaktadır. Araştırmalara göre IoT ve Akıllı Ev pazarının Türkiye’de ve dünyada her yıl %30 hızla büyüyeceği öngörülmektedir. Akıllı evlerde Güvenlik, Isıtma & Soğutma ve Enerji Yönetimi alanları önemli fırsat pazar olarak görünmektedir. Akıllı Cihazlar ve Akıllı Ev sektöründe ülkemizdeki firmalar hem Türkiye hem de global pazarda önemli bir oyuncudur. Bu vizyonla geliştirilen akıllı ürünler tüm dünyaya sunulmaktadır.


Geleneksel cihazlar artık donanım tabanlı değildir, cihazların daha yazılım odaklı ürün ve hizmetlere dönüştüğünü görmekteyiz. Ana fonksiyonlarını koruyan bu cihazlar artık çevresi ile bilgi alışverişi yapabilirken kural tabanlı algoritmalar sayesinde otonom şekilde karar alabilmektedir. Bu şekilde akıllı evler artık kullanıcılara yeni özellikler ve dijital servisler sağlayan çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle şirketler stratejilerini geleceğin akıllı ev çözüm sağlayıcısı olmak hedefiyle akıllı ve bağlantılı ürünler üzerine kurmaktadır. Yapılan projelerle bir yandan müşterilerin günlük hayatlarına yeni değerler yaratmakta, diğer yandan da işletmelerinin operasyon verimliliği konusunda iyileştirmeler sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik odağında dünya kaynaklarının verimli kullanımı ve enerji tasarrufu, COVID-19 pandemisi ile başlayan sağlık odağındaki iç hava kalitesi ve hijyen çözümleri gündemde olan akıllı ev projelerinden sadece bir kaçıdır.
İş birliklerini hızlandırmak amacıyla oluşturulan BİGG3 ve SAYEM gibi programlar sayesinde büyük firmalar, üniversiteler, girişimci ve KOBİ’ler Ar-Ge niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirleri üzerine birlikte çalışılmaktadır. Büyük firmalar küçük firmalara altyapı, teknoloji desteği ve mentorlük verirken, girişimciler ve KOBİ’ler de hız ve çeviklik katarak dönüşümü hızlandırmaktadır. Örneğin, açık platform olarak geliştirilen Türkiye’de standart oluşturacak bir Akıllı Ev Platformu için 15 firma, üniversite ve girişimciler birlikte çalışmaktadır.


Bu büyük teknolojik dönüşümde dünyada öncü olabilmek amacıyla iş birliği içinde, ortak ve entegre çalışma gerekliliği bulunmaktadır. Çevik yöntemlerle uçtan uca farklı disiplindeki ekiplerle çalışmak çok önemlidir. Ürünlerin bir ekosistem olarak birlikte çalışabilmeleri amacıyla bulut yazılımları, mobil uygulama ve servisler, dijital cihazlar ve sensör tasarımı alanlarındaki ürünler bu ekosistemin önemli birer parçasıdır. Bu nedenle Elektronik ve yazılım ekosisteminde yapılacak ortak projeler, yaratılacak yeni istihdam ve yetenek havuzu gelecek için çok değerli bir etki yaratacaktır.

Bu yazı için ARÇELİK firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynak: TESİD 2020 ALMANAK