TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Türkiye’nin Yarı İletken Teknolojilerindeki Yeri ve Yolculuğu

Türkiye’nin Yarı İletken Teknolojilerindeki Yeri ve Yolculuğu

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından  14 Eylül 2023 günü İstanbul Fuarcılık Merkezi’nde gerçekleşen ISAF Fuar’ında Panel düzenlendi. Panel, “Türkiye’nin Yarı İletken Teknolojilerindeki Yeri ve Yolculuğu” konusunda Yaman TUNAOĞLU moderatörlüğünde; TESİD Yüksek Danışma Konseyi Üyesi Prof. Duran LEBLEBİCİ, SABANCI Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf LEBLEBİCİ ve YONGATEK Yönetim Kurulu Başkanı Ali BARAN’ın katılımıyla gerçekleşti. Panelde Türkiye’nin […]

Devamını Oku »
Yakın Gelecek Deprem Tespit Teknolojisi (*)

Yakın Gelecek Deprem Tespit Teknolojisi (*)

Depremler, hem ölü sayısı hem de ekonomik kayıp açısından diğer afetler arasında en yıkıcı doğal afet olmuştur. Aylık ortalama olarak meydana gelen yıkıcı depremler, dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın yıkımına ve aksamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 1900’lerden başlayarak, depremlerin 5 milyondan fazla ölüme ve benzeri görülmemiş miktarda ekonomik kayba neden olduğu açıklanmaktadır. Ancak durumun […]

Devamını Oku »
Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi (*)

Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi (*)

Şirketlerin rekabet, büyüme ve karlılığa devam edebilmesi için, bugünden itibaren sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerini içeren iş stratejisine öncülük etmek, gereken teknolojilere yatırım yapmak ve yönetim modelini bu yöne evirmek için acil bir ihtiyaç vardır. İş açısından bakıldığında, birçok şirket uluslararası ve ulusal farkındalıktan kaynaklanan kurallar ve düzenlemeler nedeniyle sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamaları başlattı. Ancak […]

Devamını Oku »
Yazılım Tanımlı Siber Güvenlik (*)

Yazılım Tanımlı Siber Güvenlik (*)

Geniş bant iletişim imkânlarının artması ve Covid-19 sonrası dünyada uzaktan çalışma ve insansız sistemlerin kullanımına alışılması sebebiyle endüstri farklı bir şekle bürünmektedir. Yeni endüstri; kalitenin artırılması, üretkenlik ve verimlilik, güvenlik, hız, rekabet, esneklik ve maliyetlerin azaltılması için otomasyon ve bilgi teknolojilerini birleştirmiştir. Dijital dönüşümdeki yenilikler bu endüstrinin oluşumunda öncü bir pozisyon almış ve Alman terminolojisinde […]

Devamını Oku »
Pandemi Sonrası Elektronik Sektörü (*)

Pandemi Sonrası Elektronik Sektörü (*)

Türkiye elektrik ve elektronik sektörü son yıllarda iç tüketimde daralma olmasına rağmen ihracat odaklı olarak büyümesini sürdürmektedir. Üretiminin yaklaşık %75’ini ihraç etmektedir. Sektör tarafından üretilen ürün yelpazesi oldukça geniş olup beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, telekomünikasyon cihazlarından bilgisayar cihazlarına, profesyonel ve endüstriyel cihazlardan savunma elektroniğine kadar çok sayıda alt sektöre ait ürün üretilmektedir. Teknolojik gelişimin çok […]

Devamını Oku »
Hızla Dönüşen Elektronik Sektöründe Yerli Teknoloji İle Yer Almaya Hazır mıyız? (*)

Hızla Dönüşen Elektronik Sektöründe Yerli Teknoloji İle Yer Almaya Hazır mıyız? (*)

Dijitalleşen dünyada elektronik sanayi tüm sektörlerin doğal ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sunulan hizmet ve ürünlerin dijitalleşmesinin yanında, şirket içi süreçlerde verimliliği ve görünürlüğü artırması ile önem kazanan dijital dönüşüm süreçleri de hızla sürmektedir. Yerli teknoloji ve yerli üretime odaklanan politikalar ile yüksek katma değere sahiplerin üretilmesi sürdürülebilir büyüme ve uluslararası piyasada rekabet için […]

Devamını Oku »
Siber Güvenliğin Önemi (*)

Siber Güvenliğin Önemi (*)

Son yıllarda siber tehditlerin kapsamı ve büyüklüğü hızla artarak 2021 yılı verilerine göre olağanüstü bir düzeye ulaşmış bulunuyor. Cybersecurity Ventures’ın tahminlerine göre 2021 yılında siber suçların dünya ölçeğinde verdiği zarar 6 trilyon dolar seviyesine gelmiştir. Dünyadaki toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla -(Gross Domestic Product) – GDP’nin 2021 yılı için yaklaşık 90 trilyon dolar olduğu […]

Devamını Oku »
Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik (*)

Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik (*)

Analog verinin adım adım dijitalleştiği kitlesel kişiselleştirme çağını yaşamaya başladık. Dijitalleşmenin önemli iki yapı taşı bulunmaktadır, bunlardan ilki ortamda süreklilik arz ederek gözlemlenen tüm verilerin gelişmiş örnekleme adımlarıyla sayısallaştırılması ve dijital verinin işlenebilir ortamlara aktarılması iken, ikincisi ise üretim/hizmet alanlarında sayısal veriden beslenip sayısal verilerle hareket eden mekanizmalar veya robotlardır. Bu temel bileşenlerle dijital dönüşümü […]

Devamını Oku »
Yapay Zekanın Evrimi: Ortak Zeka ve Evrensel Zeka (*)

Yapay Zekanın Evrimi: Ortak Zeka ve Evrensel Zeka (*)

Artık, insanoğlu, yapay zeka teknolojileri ile kendisinden daha akıllı ve becerikli makina ve robotlar yapabiliyor. Nano-teknolojik yöntemlerle de ileri malzemeler tasarlayarak, maddeye akıl kazandırmaya çalışıyor. Dışardaki ışık miktarına göre geçirgenliğini ayarlayan pencere camları yapmayı başardık. Akıllı kumaşlardan yapılan giysilerimiz, beden sıcaklığımızı algılayarak rengini değiştirebiliyor. Kısa bir süre sonra, elle tutulmaz, gözle görülmez nano-robotlar vücudumuzda dolaşarak […]

Devamını Oku »
Metaverse Evrenine Geçiş (*)

Metaverse Evrenine Geçiş (*)

Son günlerde özellikle teknoloji dünyasında sıkça duymaya başladığımız Metaverse kavramı, Eski Yunanca’da birlikte ya da ötesinde anlamlarına gelen “Meta” ve Universe (evren) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Türkçe’ye “Öte Evren” olarak çevirebileceğimiz bu yeni nesil evreni, fiziksel dünyaya alternatif olarak içinde yaşayabileceğimiz, sanal olarak inşa edilmiş ve hatta inşa sürecine bizim de katkıda bulunabileceğimiz bir dünya olarak […]

Devamını Oku »