TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Yazılım Tanımlı Siber Güvenlik (*)

Yazılım Tanımlı Siber Güvenlik (*)

Geniş bant iletişim imkânlarının artması ve Covid-19 sonrası dünyada uzaktan çalışma ve insansız sistemlerin kullanımına alışılması sebebiyle endüstri farklı bir şekle bürünmektedir. Yeni endüstri; kalitenin artırılması, üretkenlik ve verimlilik, güvenlik, hız, rekabet, esneklik ve maliyetlerin azaltılması için otomasyon ve bilgi teknolojilerini birleştirmiştir. Dijital dönüşümdeki yenilikler bu endüstrinin oluşumunda öncü bir pozisyon almış ve Alman terminolojisinde […]

Devamını Oku »
Pandemi Sonrası Elektronik Sektörü (*)

Pandemi Sonrası Elektronik Sektörü (*)

Türkiye elektrik ve elektronik sektörü son yıllarda iç tüketimde daralma olmasına rağmen ihracat odaklı olarak büyümesini sürdürmektedir. Üretiminin yaklaşık %75’ini ihraç etmektedir. Sektör tarafından üretilen ürün yelpazesi oldukça geniş olup beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, telekomünikasyon cihazlarından bilgisayar cihazlarına, profesyonel ve endüstriyel cihazlardan savunma elektroniğine kadar çok sayıda alt sektöre ait ürün üretilmektedir. Teknolojik gelişimin çok […]

Devamını Oku »
Hızla Dönüşen Elektronik Sektöründe Yerli Teknoloji İle Yer Almaya Hazır mıyız? (*)

Hızla Dönüşen Elektronik Sektöründe Yerli Teknoloji İle Yer Almaya Hazır mıyız? (*)

Dijitalleşen dünyada elektronik sanayi tüm sektörlerin doğal ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sunulan hizmet ve ürünlerin dijitalleşmesinin yanında, şirket içi süreçlerde verimliliği ve görünürlüğü artırması ile önem kazanan dijital dönüşüm süreçleri de hızla sürmektedir. Yerli teknoloji ve yerli üretime odaklanan politikalar ile yüksek katma değere sahiplerin üretilmesi sürdürülebilir büyüme ve uluslararası piyasada rekabet için […]

Devamını Oku »
Siber Güvenliğin Önemi (*)

Siber Güvenliğin Önemi (*)

Son yıllarda siber tehditlerin kapsamı ve büyüklüğü hızla artarak 2021 yılı verilerine göre olağanüstü bir düzeye ulaşmış bulunuyor. Cybersecurity Ventures’ın tahminlerine göre 2021 yılında siber suçların dünya ölçeğinde verdiği zarar 6 trilyon dolar seviyesine gelmiştir. Dünyadaki toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla -(Gross Domestic Product) – GDP’nin 2021 yılı için yaklaşık 90 trilyon dolar olduğu […]

Devamını Oku »
Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik (*)

Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik (*)

Analog verinin adım adım dijitalleştiği kitlesel kişiselleştirme çağını yaşamaya başladık. Dijitalleşmenin önemli iki yapı taşı bulunmaktadır, bunlardan ilki ortamda süreklilik arz ederek gözlemlenen tüm verilerin gelişmiş örnekleme adımlarıyla sayısallaştırılması ve dijital verinin işlenebilir ortamlara aktarılması iken, ikincisi ise üretim/hizmet alanlarında sayısal veriden beslenip sayısal verilerle hareket eden mekanizmalar veya robotlardır. Bu temel bileşenlerle dijital dönüşümü […]

Devamını Oku »
Yapay Zekanın Evrimi: Ortak Zeka ve Evrensel Zeka (*)

Yapay Zekanın Evrimi: Ortak Zeka ve Evrensel Zeka (*)

Artık, insanoğlu, yapay zeka teknolojileri ile kendisinden daha akıllı ve becerikli makina ve robotlar yapabiliyor. Nano-teknolojik yöntemlerle de ileri malzemeler tasarlayarak, maddeye akıl kazandırmaya çalışıyor. Dışardaki ışık miktarına göre geçirgenliğini ayarlayan pencere camları yapmayı başardık. Akıllı kumaşlardan yapılan giysilerimiz, beden sıcaklığımızı algılayarak rengini değiştirebiliyor. Kısa bir süre sonra, elle tutulmaz, gözle görülmez nano-robotlar vücudumuzda dolaşarak […]

Devamını Oku »
Metaverse Evrenine Geçiş (*)

Metaverse Evrenine Geçiş (*)

Son günlerde özellikle teknoloji dünyasında sıkça duymaya başladığımız Metaverse kavramı, Eski Yunanca’da birlikte ya da ötesinde anlamlarına gelen “Meta” ve Universe (evren) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Türkçe’ye “Öte Evren” olarak çevirebileceğimiz bu yeni nesil evreni, fiziksel dünyaya alternatif olarak içinde yaşayabileceğimiz, sanal olarak inşa edilmiş ve hatta inşa sürecine bizim de katkıda bulunabileceğimiz bir dünya olarak […]

Devamını Oku »
Elektrikli Platformlar İçin Gerekli Altyapılar (*)

Elektrikli Platformlar İçin Gerekli Altyapılar (*)

İklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel gelişmeler neticesinde elektrikli araçların hızla yayılması, bilhassa otomotiv sektöründe paradigma değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Günümüzde farklı teknolojik yaklaşımlar ile bu süreç her geçen gün farklı bir ivme kazanmaktadır. Özellikle BYD ve TESLA gibi yeni elektrikli araç üreticileri otomotiv sektöründeki diğer köklü firmaları bu yöne yöneltmesinde etken olmaktadır. 2021 yılına geldiğimizde […]

Devamını Oku »
Sürdürülebilirliğin Gereği ve Önemi (*)

Sürdürülebilirliğin Gereği ve Önemi (*)

Sürdürülebilirlik son dönem ulaştığı vahim boyutlar nedeniyle iklim krizi bağlamında tartışılsa da çevre, sosyal ve yönetişim olmak üzere bütünsel bir bakış açısıyla ele alınması gereken geniş bir kavram. Birleşmiş Milletler bugün karşı karşıya kalınan öncelikli konuları 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak tanımladığı 17 ana başlık altında topluyor. Şirketler de sürdürülebilirliği sadece çevre ekseninde değil, sosyal […]

Devamını Oku »
TESİD Ödül Heykeli ve Ambleminin Hikayesi

TESİD Ödül Heykeli ve Ambleminin Hikayesi

TESİD olarak Elektronik’te Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri vermeye karar verildiğinde, karşılaşılan en büyük güçlüklerden birisi de yenilikçilik yaratıcılık kavramlarını simgeleyecek iki ve üç boyutlu tasarımlar üzerindeydi. Bu soyut kavramların ödüle aday üründe yer alıp almadığını ortaya çıkartacak ölçütler birçok toplantıda tartışılmış, Ödül Çalışma Grubu üyeleri bile iş somut anlatıma geldiğinde, isteklerini tanımlamada zorlandıklarını hissetmişlerdir. Yardıma Marmara […]

Devamını Oku »