TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Dernekler için “Federasyon” nedir, nasıl kurulur, fayda ve mahsurları nelerdir?

Dernekler için “Federasyon” nedir, nasıl kurulur, fayda ve mahsurları nelerdir?

Dernek Federasyonu nedir?

Dernek federasyonu; dernek, hayır kurumu ya da kar amacı gütmeyen kuruluş statüsü kazanmış tüzel kişiliklerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş sivil toplum kuruluşudur.(Kaynak: Dernek Federasyonu)

Elektronik ve Bilişim Konularında Faaliyet Gösteren STK’ların Federasyon Altında Birleşmesinin Faydaları ve Mahsurları nelerdir?

Faydaları:

 • Daha Güçlü Bir Ses: Birleşik bir federasyon, elektronik ve bilişim sektörünün daha güçlü bir savunucusu olabilir. Hükümet ve diğer kuruluşlar nezdinde daha fazla etkiye sahip olabilir ve sektörün ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde temsil edebilir.
 • Artan Kaynak Paylaşımı: STK’lar, kaynaklarını ve bilgilerini birleştirerek daha fazlasını başarabilir. Bu, eğitim ve araştırma gibi alanlarda daha fazla yatırım yapılmasına olanak sağlayabilir.
 • Daha Etkili Savunuculuk: Birleşik bir federasyon, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara karşı daha etkili bir şekilde savunuculuk yapabilir. Yasal düzenlemeler ve politikalar üzerinde daha fazla etkiye sahip olabilir ve sektörün çıkarlarını korumaya yardımcı olabilir.
 • Geliştirilmiş İşbirliği: Birleşik bir federasyon, STK’lar arasında daha fazla işbirliğine yol açabilir. Bu, ortak projeler ve girişimler yoluyla sektörün genel olarak gelişmesine yardımcı olabilir.
 • Artan Kapsayıcılık: Birleşik bir federasyon, daha geniş bir yelpazedeki STK’ları temsil edebilir. Bu, sektörün daha fazla sesini duyurmasına ve daha kapsayıcı olmasına yardımcı olabilir.

Mahsurları:

 • Bürokrasi Artışı: Birleşik bir federasyon, daha fazla bürokrasiye yol açabilir. Bu, karar verme sürecini yavaşlatabilir ve STK’ların etkinliğini engelleyebilir.
 • Kimlik Kaybı: STK’lar, bir federasyona katılarak kimliklerini kaybedebilirler. Bu, üyelerini ve destekçilerini yabancılaştırabilir ve sektöre zarar verebilir.
 • Güç Dengesizliği: Büyük STK’lar, federasyonda daha fazla güce sahip olabilir. Bu, küçük STK’ların sesini bastırabilir ve sektörün dengesini bozabilir.
 • Kontrol Kaybı: STK’lar, bir federasyona katılarak özerkliklerini kaybedebilirler. Bu, kendi programlarını ve faaliyetlerini kontrol etme yeteneklerini sınırlayabilir.
 • Çıkar Çatışması: Farklı STK’ların farklı çıkarları olabilir. Bu, federasyonda anlaşmazlığa ve bölünmeye yol açabilir.

Federasyonun nasıl yapılandırılacağı ve yönetileceği çok önemlidir. Şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesi ve tüm STK’ların sesini temsil etmesi gerekir. Federasyona katılımın gönüllü olması ve STK’ların özerkliklerini korumalarına izin verilmesi gerekir. Federasyonun, sektöre ve kamuya somut faydalar sağlaması gerekir.

Elektronik ve bilişim sektöründeki STK’lar, federasyon altında birleşmenin potansiyel faydalarını ve mahsurlarını dikkatlice değerlendirmelidir. Karar vermeden önce, federasyonun nasıl yapılandırılacağı ve yönetileceği konusunda net bir plan olmalıdır.

Federasyon Nasıl kurulur?

Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış Kuruluş Bildirimi (Dernekler Yönetmeliğinde bulunan) ve aşağıda belirtilen ekler, federasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir. (Kaynak: Üst Kuruluş Kurma, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü)

 1. Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış bir adet federasyon tüzüğü,
 2. Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,
 3. Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,
 4. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığı’nca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
 5. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.