TESİD Organizasyonu

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu

Yönetim Kurulu Bşk. Yd.Vural Akman

İcra Kurulu

Yaman Tunaoğlu, Vural Akman, Faik Erem, Banu Tesal, Gizem Yetim, Suat Bengür

Genel Sekreter

Suat Bengür

İdari ve Mali İşler Yöneticisi

Gizem Yetim

Muhasebe Destek

Erdinç Korkut-Danışman

Bilişim Destek

KAREL Ekibi -Destek

Kurumsal İletişim

Banu Tesal-Danışman

Denetim Kurulu

Yüksek Danışma Konseyi