TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

32. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

32. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

TESİD’in 32. Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2022 Çarşamba günü ENTES Elektronik tesislerinde yapıldı. Toplantıda 2021 yılı Faaliyet Raporu ve 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir-Gider Tablosu görüşüldü, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi. 2022 yılı için hazırlanan Faaliyet Planı ve Gelir-Gider Tahmini Bütçesi onaylandı.

31. Genel Kurul’da iki yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Danışma Konseyi üyeleri ile çalışmalara devam edilmektedir.

YÖNETİM KURULU

Asil Üye
1. Yaman Tunaoğlu (KAREL), (YK Başkanı)
2. Vural Akman (EMPA), (YK Başkan Vekili)
3. Faik Erem (ENTES), (Sayman)
4. Sıddık Yarman (SAVRONIK)
5. Ömer AKDENİZ (DAİİCHİ)
6. Ömer Özkan (HAVELSAN)
7. Mustafa Karabağlı (LUNA)
8. İbrahim Uğurlu (UDEA)
9. Aziz SEVER (ULAK)

Yedek Üye
1. Ece Demirkol (MULTİTEK)
2. Hürsel Kendir (ETA)
3. Erdem Güneş (LETTA)
4. Uran Tiryakioğlu (NETA)
5. İlkay Çelik (GESK)
6.Coşku Ispalar (EMKO) 
7. Lütfi Yenel (KRON)

Genel Sekreter: Y. Suat BENGÜR


DENETİM KURULU

Asil Üye
1. Ahmet Tarık Uzunkaya (ENTES)
2. Nurşen Yıldırım (KAREL)
3. Volkan Akbıyık (EMPA)

Yedek Üye
1. Muhittin Solmaz (HAVELSAN)
2. Ertuğrul Bilgiç (OME)
3. Aslı Yalçınduran (NETAŞ)

YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ
1. Prof. Dr. Duran LEBLEBİCİ
2. Dr. Fikret YÜCEL
3. Dr. Orkun Hasekioğlu (TÜBİTAK)
4. Dr. Mete Çakmakcı (TTGV)
5. Prof. Dr. Ata Akın (ACIBADEM)
6. Mustafa Uğuz (ARÇELİK)
7. Tayfun Türkmen (KARSAN)
8. Berrin Benli (NOVUSENS)