TESİD Nesnelerin İnterneti Akıllı Yaşam Toplantısı

TESİD Nesnelerin İnterneti Akıllı Yaşam Toplantısı

KOSGEB ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) işbirliği ile 20 Kasım 2018 tarihinde Sayın Dr. Cevahir Uzkurt’un katılımıyla ‘’Nesnelerin İnterneti Akıllı Yaşam’’ toplantısı gerçekleştirildi. Novusens kurucusu Berrin Benli’nin ‘’ Akıllı Yaşam- Dünyada ve Türkiye’de Öne Çıkan Uygulamalar, Vizyoner Bakış’’ adlı konuşmasıyla program başladı. Berrin Benli konuşmasında akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi verdi. Akıllı Yaşam’da Büyük Şirket – KOBİ İşbirliği  paneli Lütfi Yenel   moderatör lüğünde gerçekleştirilerek, Yaman Tunaoğlu, Erkan Duysal,  Evren Özatay, İlkay M. Çelik panelist koltuğunda yer aldı. Büyük şirket- KOBİ firmalarının gözünden Akıllı şehirlere bakış açısının anlatıldığı panel  bir saat sürdü.Programın ikinci bölümünde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir UZKURT KOSGEB Bakış Açısı adlı konuşmasını gerçekleştirdi.  KOSGEB’in oluşturduğu      Yeni Vizyon ve Yol Haritası ile Büyük Şirket – KOBi iş birliğini ön plana çıkartmayı amaçlıyorlar.Cari açığın azaltılarak yerli üretimin artması, Yüksek Teknolojinin Yerli ve Milli  KOBİ’ler  Vasıtasıyla Tabana Yayılması, KOBİ Rehberliği ve Danışmanlık Sistemi ile KOBİ’lerin Yönlendirilmesi, Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile KOBİ’lerin Kapasite ve Yetkinliklerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi , Yüksek Teknolojili Alanlarda Teknolojik Girişimciliğin Desteklenmesi gibi başlıklar üzerinde durdu. TESİD Başkanı – NETAŞ CEO C. Müjdat ALTAY günün özeti ve kapanış konuşması ile etkinliği sonlandırdı.