TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

TESİD Savunma ve Havacılıkta İş Birliği Günleri fuarında

TESİD Savunma ve Havacılıkta İş Birliği Günleri fuarında

OSTİM Savunma ve Havacılık  Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen “Industrial Cooperation Days in Defence And Aerospace”-ICDDA etkinliği askeri ve sivil, savunma, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren ana sanayi ve KOBİ firmalarını; yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve iş ortaklıkları kurmak adına bir araya getiriyor.

ICDDA’de kendine has ihtiyaçları ve fırsatları olan hedef ülkelerin ortaya çıkarılması, savunma ve havacılık sektörlerinde potansiyel iş birliği imkanlarının somut adımlara dönüştürülmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri, konferanslar ve seminerler düzenleniyor.

Bu yıl 17-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara’da ATO Kongre merkezindeki etkinliğe TESİD de katıldı.

A13 adresinde yer alan TESİD Standında Dernek Yöneticimiz Gizem Yetim tarafından derneğimiz hakkında bilgi sunulmaktadır.