TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

TESİD Geleneksel Ödülü Nedir?

“Türk Elektronik Sanayicileri Derneği”- TESİD, 1999 yılından başlayarak, sektör kuruluşlarının başarılı proje ve süreçlerini kamuoyu ile paylaşmak ve teknoloji alanında çalışmaları teşvik etmek amacıyla “Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri” vermeye başlamıştır.  2007 yılından itibaren bu ödüller; ‘’TESİD Yenilikçilik- Yaratıcılık Ödülleri’’ ismi ile sahiplerini bulmaktadır.

Geleneksel olarak,“KOBİ” ve “Büyük Firma” olmak üzere iki kategoride verilen  ‘’TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’’nin kapsamı, 2020 yılından itibaren, “Girişimci (Startup) Firma” ve “Doktora Tezi” ödülleri de eklenerek genişletilmiştir.

TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık ödülünün, firma içinde yenilikçilik yaratıcılık yaklaşımlarını değerlendirme olanağı vermesi, bu alanda sinerji yaratması, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları ortaya çıkartması beklenmektedir.

Doktora Tezinde kazanılacak ödüller ile Üniversite-Sanayi işbirliği konularının öne çıkması ve farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Böylece hem öğrencinin hem de üniversitenin tanınırlığını artırmak ve ortaya çıkan yeniliğe daha geniş kullanım alanı sağlamak mümkün olacaktır.

‘’TESİD Yenilikçilik- Yaratıcılık Ödülleri’’nin, Türkiye’de geliştirilmiş ürünlerin, kullanıcılar gözündeki saygınlığını artırmak ve firmaların, akademik kuruluşlar ile işbirliğini; TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi teknoloji üzerine etkin kurumlarla ilişkilerini geliştirmek yönünde toplumsal açıdan da olumlu etkileri görülmektedir.

TESİD Ödül başvurularının değerlendirilmesi önceden belirlenmiş, şeffaf, metodik ve ayrıntılı bir süreç içinde belirlenir.  Ödül sürecini yönetmek için TESİD bünyesinde bir Ödül Yürütme Kurulu (ÖYK) oluşturulur.

Firmaların ödül başvuruları ve raporlarını ÖYK biçimsel olarak inceler. Başvuruların değerlendirilmesi yapacak takımlar için ilgili sanayici ve öğretim üyelerinden yeterli sayıda değerlendirici seçer. ÖYK değerlendirme sonuçlarına göre, finalistleri belirler, duyurur ve Ödül Jüri’sini oluşturur.  Jüri üyeleri finale kalan başvuruları puanlayarak ödül kazananları belirler.

ÖYK, jüri üyeleri ve değerlendiriciler, başvuruda bulunacak firmalara başvuru raporu hazırlayamaz, bu konuda danışmanlık yapamaz. Benzer şekilde başvuru raporu hazırlayan kişiler değerlendirme organizasyonunda bulunamaz. Başvuru raporlarının içerikleri gizli tutulmaktadır.

Doktora tezleri için değerlendirme öğretim üyelerinden oluşan değerlendiriciler tarafından yapılır. Değerlendiriciler, değerlendirme kılavuzunda belirlenmiş ölçütler ve ağırlıkları çerçevesinde çalışır ve somut bulguları belirtir. Temel noktalarda kendi izlenimlerini ve teknolojik birikimlerini de kullanarak ürünlerin özelliklerini puanlandırır, tek listede birleştirir. Sonuçları Ödül Yürütme Kurulu’na sunar. Kurul bu sonuçlara göre ödül alacak doktora tezlerini belirler ve duyurur. Doktora tezleri için ayrıca bir Jüri kurulmaz.

Değerlendirme süreci sonunda;

  • Başvuran firmalara katılım belgesi,
  • Finale kalanlara başarı belgesi,
  • Ödül kazanan firmalara/doktora tezlerine ödül heykelciği, başarı belgesi

törenle verilir ve basına duyurulur.

TESİD Ödüllerine Başvuru için tıklayın