Ülkemiz ekonomisinin kalkınması, onun itici güçlerinden biri olan Türk Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayii’nin gelişerek rekâbet gücünü artırması, dünya ekonomisine uyum sağlaması, dünya ile bütünleşme sürecinde sosyal refahın yaygınlaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Hızlı teknolojik değişmeler, kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok değişik seçenekler sunmaktadır. Küresel rekabete açık ortamda, firma seçiminde belirleyici etkenler arasında, teknolojik açıdan güçlü ve yenilikçi bir ürün, ön sıralarda yer almaktadır. Böyle bir ürün elde etmek için yapılacak çalışmaların temelinde ise teknolojik yenilik (inovation) ve yaratıcılık bulunmaktadır.

Bu nedenle TESİD, sahip olduğu vizyon içinde yer alan :

  • Teknolojik yaratıcılığı özendirip, teşvik ederek rekabet gücü yüksek, esnek, nitelikli, verimli mal ve bilgi üretimi için, üniversite, sanayi, devlet ve çalışanların aynı hedefe yönelmesi,
  • Dünya ile rekabet edebilen çağdaş bir sektörün gelişmesi,
  • Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayii’nin güçlü bir sektör olmasına destek olması,

noktalarından hareketle, Türk Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayii’nde yenilik ve yaratıcılık konusunda başarılı firmaların ve ürünlerinin Türk kamuoyunda ve sektör içerisinde hak etmiş oldukları farklı konumu vurgulamak için; 1999 yılından başlayarak, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri YenilikçilikYaratıcılık Ödülleri vermektedir. 2007 yılından itibaren TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri adı altında verilmektedir.