TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP üyesidir.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) 30 Yaşında

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) 30 Yaşında

Türkiye’nin teknoloji ile kalkınmasında stratejik rol oynayan şirketleri temsil eden Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) bu yıl 30’uncu yılını kutluyor.

TESİD Başkanı C. Müjdat Altay, “Teknolojinin yarattığı kırılmalar, uluslararası konjonktürde dengeleri yeniden belirliyor. TESİD olarak, bu süreçte ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için gençlerimize yatırım yaptık, yerlileştirme konusunu da odağımıza alarak yaşamımızı şekillendirecek Nesnelerin İnterneti ile Akıllı Yaşam platformunu kurduk” dedi  

Teknolojide yenilikçiliği teşvik ederek rekabet gücü yüksek bir Türkiye için elektronik sanayi ve bilgi teknolojilerinde faaliyet gösteren tüm aktörleri biraraya getiren TESİD, bu yıl 30. yılını kutluyor.

Türkiye’de kamu kesimi dahil Elektronik Sanayii, Bilgi Teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet sektörünün bütün sanayici, meslek, bilim ve işadamlarının dernek içinde bir araya gelmelerini ve sektörün sürekli rekabet edebilirliğinin sağlanması, ülke ekonomisi ve insanlarına katkısının arttırılmasını teşvik etmektir.

2018 yılında 5,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren, 120 bin kişiye istihdam sağlayan Türk Elektronik Sanayisini temsi eden TESİD, kurduğu Genç TESİD ile gençlere yaptığı yatırım ve yerlileştirmeyi merkezi alarak kurduğu Nesnelerin İnterneti ile Akıllı Yaşam platformu ile Türkiye’nin teknoloji ile kalkınmasına destek oluyor.

Hedefimiz: “Yerlileştirme ile rekabet gücümüzü artırmak”

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay; “Teknolojideki gelişmeler, dünya üzerindeki dengeleri yeniden belirliyor. Teknolojisini kendi üretenlerin rekabet üstünlüğü elde edeceği bir kırılma yaşıyoruz. Bu nedenle TESİD olarak, kurduğumuz Genç TESİD ile gençlerimize yatırım yapıyoruz. Yerlileştirmeyi odağımıza alarak kurduğumuz Nesnelerin İnterneti ile Akıllı Yaşam platformu ile de geleceğin Türkiyesini inşa etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Altay, şunları kaydetti; “Nesnelerin interneti (IoT) ağlarının hızla genişlemesiyle birbirine bağlı cihaz sayısının 2030 yılında 125 milyara çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla dijital dönüşümün etkilerini en çok Nesnelerin İnterneti’nin hayatımıza daha fazla entegre olmasıyla hissedeceğiz. Bu doğrultu da TESİD olarak biz de Nesnelerin İnterneti alanında, akıllı şehirlerden başlayarak, ülke hedeflerini destekleyecek şekilde, tarım, turizm, sağlık gibi akıllı yaşam başlıklarını “yerlileştirme” kapsamında ele alıyoruz. Bu alanda, KOSGEB, Teknopark ve üniversitelerimizle birlikte, özellikle KOBİ’lerimizin büyük firmalarla işbirliğini ve Genç TESİD ile genç mühendislerimizin konuya odaklanmalarını sağlayacak programlar üzerinde yoğunlaşıyoruz.”

 “Akıllı Yaşam” Ödülü için son başvuru tarihi 6 Aralık

Altay, bu yıl 18’incisi düzenlenecek TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nin ana temasının da “Akıllı Yaşam” olarak belirlediklerini dile getirdi. TESİD söz konusu yarışmaya www.tesid.org.tr üzerinden 6 Aralık tarihine kadar başvuruları kabul ediyor.

Leave a Reply