TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Türkiye Elektronik Meclisi ilk toplantısını yaptı

Türkiye Elektronik Meclisi ilk toplantısını yaptı

TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Elektronik Meclisi ilk toplantısını 15 Nisan  2024 günü  saat 14:00’te TOBB Birlik Merkezinde (Ankara) Şefik Tokat Toplantı Salonunda yaptı.

Bilindiği üzere; 18 Mayıs 2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12 Şubat 2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca TOBB çatısı altında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur. Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri; sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına ve özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak, kamu-özel sektör işbirliğinin ve koordinasyonunun geliştirilmesine imkân sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yeni dönem çalışmalarına başlayan TOBB Türkiye Elektronik Meclisi ilk toplantısında Başkanlık divanını seçti.

ASO Başkanı Sn. Seyit Ardıç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda,  Sn. Ender Yüksel (VESTEL) Meclis Başkanı, Sn. Süleyman Alkan (YILDIRIM ELEKTRONİK) Meclis Başkan Yardımcısı olarak, oy birliği ile, seçildiler.

Toplantıda üyeler, genel sektörel değerlendirmeler de yaparak Elektronik Meclisinin çalışma metodu ve gündeme yönelik konulardaki görüşlerini paylaştılar.