TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

TESİD’e Üye Olmanın Yararları

•  TESİD kurulduğu 1989 yılından bu yana Elektronik Sanayini temsil etme görevini başarıyla sürdürmektedir. Türk elektronik sanayi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin güçlenmesi için sanayici, iş ve bilim insanlarının görüşlerini alır, karar alıcı makamlara iletir, gerekli koruma ve teşvik tedbirleri için temas ve çalışmalar yapar. Bu faaliyetler tüm üyelere açıktır.

•  TESİD oluşturduğu çalışma grupları aracılığıyla sektörün sorunlarını belirler, çözüm yollarını tartışır, uygulanması için gerekli girişimleri yapar. Tüm üyelerimiz bu çalışma grupları içinde görev yapabilir. Halen her birine bir yönetim kurulu üyesinin başkanlık ettiği 6 çalışma grubu faaliyettedir. Gerek duyulduğunda yeni çalışma grupları da oluşturulabilir.

•  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektrik Elektronik Teknik Komitesi (ELTEK) üyesi olan TESİD, bu komitenin Elektronik Sanayi Sektörü Alt Komitesi başkanlığını yürütmektedir. Sektörün ve üyelerin gündeme getireceği her türlü sorun ve öneri bu komitede görüşülebilmektedir.

•  TESİD her yıl Türk Elektronik Sanayi Almanağını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamaktadır. 20 yıldır sürdürülen bu çalışma, alanında tek bilgi kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. Üyelerimiz hakkında Almanak’ta bilgi verilmektedir.

•  Sektörümüzün olmazsa olmazı yenilikçiliği, yaratıcılığı, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek üzere Yenilikçilik Yaratıcılık Ödül’ü de dahil çeşitli faaliyetler düzenleyen TESID üye tabanına bu konularda katma değer sağlayacak programlar üzerinde çalışmaktadır.

•  Kamu ve özel sektörden gelen tüm haber, bilgi ve iş fırsatları TESİD eDuyuru sistemi ile tüm üyelere duyurulmakta, temalı toplantılar ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmeleri, görüş ve bilgi alış verişinde bulunmaları sağlanmaktadır.