Ş. Yaman Tunaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

C. Müjdat Altay Onursal Başkan

Vural Akman Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Sina Kumcuoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Can Gür Yönetim Kurulu Üyesi

Faik Erem Yönetim Kurulu Üyesi

Mete Sansal Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sıddık Yarman Yönetim Kurulu Üyesi

Suat Bengür Genel Sekreter