YÖNETİM KURULU

Ş. Yaman TUNAOĞLU (Bşk.)KAREL
Vural AKMAN (Bşk. V.)EMPA
Faik EREM (Sayman)ENTES
ÖMER AKDENİZ (Üye)DAİİCHİ
Ömer ÖZKAN (Üye)HAVELSAN
Mustafa KARABAĞLI (Üye)LUNA
Ali Emir EREN (Üye)NETAŞ
Sıddık YARMAN (Üye)SAVRONİK
İbrahim UĞURLU (Üye)UDEA

GENEL SEKRETER: Y.  Suat BENGÜR