C. Müjdat Altay Yönetim Kurulu Başkanı

Vural Akman Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Hamdi Atalay Yönetim Kurulu Üyesi

Can Gür Yönetim Kurulu Üyesi

Faik Erem Yönetim Kurulu Üyesi

Ş. Yaman Tunaoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mete Sansal Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sıddık Yarman Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Sina Kumcuoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Suat Bengür Genel Sekreter