TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Tuncer ORAL   
Tunay KUBİLAY    
R. Nur PAÇALIOĞLU    
Rafa el BEHAR   
Maral ÖZTEKİN    
İsmet İZGÜL    
Ömer ÇİTÇİ    
M. Oğuz ÇİTÇİ    
Seher TEKER    
Kunter AKYÜREK    
Nur ÖZDEMİR    
M.T. SABUNCU    
A. Erdinç AGUN    
Abdullah AKSUNER    
T. Fikret YÜCEL    
Sucul ARIBAŞ     
Levent KURTCEBE  
Tahsin KARAN    
Ünal ALKAN   
Mahmut KARADENİZ    
Mehmet HALAZAOĞLU   
Hüseyin D.AKARLI    
A. Teoman AKIŞ   
Nedim AYSAN