TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği”, kısa adı ile TESİD, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin teşviki ile Türk Elektronik Sanayi temsilcileri ve Elektronik ile ilgili öğretim üyelerinden oluşan yirmi dört üye ile 4 Ağustos 1989 tarihinde kurulmuştur. Derneğin başlangıçta ESİD olan adı 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Elektronik Sanayicileri Derneği olarak tescil edilmiştir. Türkiye’de Elektronik Sanayi, Bilgi Teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet sektöründe Ar-Ge ve/ veya Üretim yapan tüm kuruluşlar TESİD’e üye olabilmektedir.