Dijital Türkiye Platformu – Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu Lansmanı Gerçekleşti

Dijital Türkiye Platformu – Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu Lansmanı Gerçekleşti

Dijital Türkiye Platformu (DTP) Avrupa’nın dijital dönüşüm yaklaşımını ve PwC Türkiye ile birlikte hazırlanan ‘’Dijitalleşme Yolunda Türkiye’’ raporunu; iş dünyası, üniversiteler, STK’lar ve kamu kuruluşları ile paylaşıldı. İstanbul’da düzenlenen toplantıya Dijital Türkiye Platformu’nun üyesi olduğu Digital Europe’un Genel Direktörü Ceillia Bonefeld-Dahl da konuşmacı olarak katıldı.

TBV, TÜBİSAD ve TESİD’in birlikteliği ile 2011 yılından kurulan Dijital Türkiye Platformu Türkiye ekonomisinin büyümesinde stratejik öneme sahip bilgi teknolojileri, iletişim ve elektronik sektörlerinin güçlü ortak sesini temsil etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün sorunlarının çözümüne ve sağlıklı gelişmesine yönelik çalışmalar yaparak Türkiye’nin vatandaş, devlet ve iş dünyası olarak bütüncül bir dijital dönüşümü gerçekleştirmesini sağlayacak politika önerileri oluşturmaktır. Avrupa dijital teknoloji endüstrisinin temsilcisi Digitaleurope’un da üyesi olarak, Avrupa Birliği Dijital Gündemini de takip etmektedir. “Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu” ile dijital dönüşümün en önemli unsurları “vatandaş”, “devlet” ve “iş dünyası”nın ortak paydası olan “bağlanabilirlik”, “siber güvenlik” ve “yapay zeka” konularının önemle ele alınması gereğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Digital Europe Genel Direktörü Ceillia Bonefeld-Dahl konuşasında Türkiye’nin dünya lideri şirketler ve yenilil.i şirketler tarafından önemli bir Avrupa ülkesi olarak tanındığını belirtti. Politika uzmanlığını paylaşmak ve hükümet ile AB arasında bir köprü olmak gayseiyle Türkiye’deki üyelerimizle yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruzç yenilikçilik ve ticaretin güçlü gelişeceğine inanıyoruz. Son yıllarda önem kazanan yapay zeka gibi olanlar işletmeleri ve endüstrileri büyük ölçüde değiştirecek dedi.

DTP ve TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı konuşmasında ‘’Ekonomik büyümenin güvenli, sağlıklı ve katma değeri yüksek işlerle sağlanabileceğini ve daha güçlü bir Türkiye için, dijitalleşmenin, ülke vatandaşlarına ve endüstrisine sayısız fırsat getireceğini inanıyoruzürkiye çalışması ile Türkiye’nin refah seviyesinin yükselişinde, dijital dönüşüm fırsatını, adanmış ve seri bir planlama ile değerlendirmesinin önemine dikkat çekmek istedik ’’ dedi.

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay konuşmasında ‘’ Dijital Dönüşüm, beraberinde Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, veriye dayalı ekonomi gibi teknolojik açıdan ezber bozan gelişme ve potansiyeli birlikte geliyor dedi. Türkiye’yi 2023 ve ötesine taşıyacak en önemli unsur yerli imkanlarımızla dijitalleşme olacak. Bu alanda başarının yoluu toplumun her kesiminin dijital dönüşümün parçası olmasından geçiyor. Söz konusu süreçte genişbant altyapımızı ne kadar çabuk güçlendirirsek, ülkemizin dünya liginde üst sıralara yerleşmesi de o kadar hızlı olacak. Diğer taraftan sadece Avrupa’da yılda ortalama 265 milyar euro’ya mal olan siber suçlar ile başa çıkabilmek için ‘Siber Güvenlik’ odaklanılması gereken konuların başında geliyor.’dijitalleşme yolunda Türkiye Raporu’nun ülkemizde topyekun yapılması gereken dijitalleşme çalışmalarına önemli bir rehber olacağına inanıyoruz’’ dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca konuşmasında ‘’Dijital Ekonominin üç ana yapı taşı dijital veri, yapay zeka, otonom robotlar, büyük veri, sanal gerçeklik, nesnelerin interneyi teknolojiler ve dijitaller alt yapıdır. Dijital veri birçok geleneksel sektörde yeni iş modellerinin temeli oldu ve yeni sektörlere yol açtı ve veri ekonomisi oluşmaya başladı. Türkiye olarak biz bu sürecin gerisinde kalmalıyız. Türkiye’nin ‘Dijital Ekonomiye Dönüşüm Stratejisi’ni oluşturmamız ve dijitalleşmeyi hızlandıracak ekonomik değerleri ile adresleyerek yol haritalarını belirtmemiz gerekir. Toplumun her kesimini içine alan dijital yetkinlikler planı oluşturmalı, yapay zekanın ve veri ekonomisinin potensiyeli ortaya çıkartılmalı, e-Hizmetler teşvik edilmeli ve kolaylaştırmalı, bağlantıları hızlandmalı, altyapı ve siber güvenlik güçlendirilmedi’’ dedi.

TESİD Nesnelerin İnterneti Akıllı Yaşam Toplantısı

TESİD Nesnelerin İnterneti Akıllı Yaşam Toplantısı

KOSGEB ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) işbirliği ile 20 Kasım 2018 tarihinde Sayın Dr. Cevahir Uzkurt’un katılımıyla ‘’Nesnelerin İnterneti Akıllı Yaşam’’ toplantısı gerçekleştirildi. Novusens kurucusu Berrin Benli’nin ‘’ Akıllı Yaşam- Dünyada ve Türkiye’de Öne Çıkan Uygulamalar, Vizyoner Bakış’’ adlı konuşmasıyla program başladı. Berrin Benli konuşmasında akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi verdi. Akıllı Yaşam’da Büyük Şirket – KOBİ İşbirliği  paneli Lütfi Yenel   moderatör lüğünde gerçekleştirilerek, Yaman Tunaoğlu, Erkan Duysal,  Evren Özatay, İlkay M. Çelik panelist koltuğunda yer aldı. Büyük şirket- KOBİ firmalarının gözünden Akıllı şehirlere bakış açısının anlatıldığı panel  bir saat sürdü.Programın ikinci bölümünde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir UZKURT KOSGEB Bakış Açısı adlı konuşmasını gerçekleştirdi.  KOSGEB’in oluşturduğu      Yeni Vizyon ve Yol Haritası ile Büyük Şirket – KOBi iş birliğini ön plana çıkartmayı amaçlıyorlar.Cari açığın azaltılarak yerli üretimin artması, Yüksek Teknolojinin Yerli ve Milli  KOBİ’ler  Vasıtasıyla Tabana Yayılması, KOBİ Rehberliği ve Danışmanlık Sistemi ile KOBİ’lerin Yönlendirilmesi, Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile KOBİ’lerin Kapasite ve Yetkinliklerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi , Yüksek Teknolojili Alanlarda Teknolojik Girişimciliğin Desteklenmesi gibi başlıklar üzerinde durdu. TESİD Başkanı – NETAŞ CEO C. Müjdat ALTAY günün özeti ve kapanış konuşması ile etkinliği sonlandırdı.

 

17. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık ve Teknopark Girişimcilik Ödülleri

17. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık ve Teknopark Girişimcilik Ödülleri

2018 yılında on yedinci defa düzenlenecek olan TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için başvurular 15 Eylül 2018 akşamına kadar yapılacaktır. Ayrıca, Algoritma Etkinliği kapsamında organize edilen TESİD Teknopark Girişimcilik Ödülleri için son başvuru tarihi ise 14 Eylül 2018 akşamına kadar yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve TESİD ’e gönderilmesi ile başvuru yapılıyor. Başvuru hakkında geniş bilginin Başvuru Raporu halinde daha sonra 4 Eylül 2018 tarihine kadar TESİD’ e gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik Sanayi ve Bilgi Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızı ödül yarışmasına katılmaya davet ediyoruz.

TESİD 2018 Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Başvuru Formu 2018 ile Başvuru Kılavuzu 2018’i indirebilirsiniz.

TESİD 2018 Teknopark Girişimcilik Ödülleri  Başvuru Kılavuzu 2018’i indirebilirsiniz. Başvurmak için tıkayın!

TESİD – MCKINSEY Sanayi Hamlesi Çalışma Toplantısı

TESİD – MCKINSEY Sanayi Hamlesi Çalışma Toplantısı

McKinsey – TESİD Elektronik Sanayi Hamlesi Çalışma Toplantısı 15 Şubat tarihinde Netaş Kurtköy Tesislerinde gerçekleştirildi.

  • Türkiye’ye ve sektöre seviye atlatacak büyük yatırımlar/mega projeler
  • Bu yatırımların/mega projelerin hayata geçmesi için ülke çapında gereken kolaylaştırıcı uygulamalar
  • Sektördeki fırsatlar ve ihtiyaçlar
  • Şirketinizin katma değerinin kısa zamanda ikiye katlanmasını sağlamak için sektörde/ülkede atılması gereken adımlar
  • Sektörde teknolojik değişimleri de düşünerek potansiyel büyüme alanları ve bu büyümeye erişmeyi engelleyen bariyerler
  • Bahsi geçen büyümeyi sağlamak için gerekli yetkinlikler (örn., girdi maliyetleri, teknoloji transferi ve ar-ge kabiliyetleri, lojistik imkanları, satış-pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde yetkinlikler, işgücü yetkinlikleri)
  • Sektörün global rekabette avantaj sağlaması için atması gereken teknolojik adımlar ve dijitalleşme ihtiyaçları

Konularının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi Toplandı

Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi Toplandı

Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TESİD iş birliğiyle 30 Mart Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü“Elektronik sektörü, artık kendi başına bir sektör olmaktan çıkarak tüm sektörlere girdi sağlar hale geldi. Özellikle otomotiv, savunma, havacılık, bilişim, sağlık gibi anahtar sektörlerin merkezinde olan elektronik sektörümüzün 2017 itibarıyla 10 milyar dolardan fazla ihracatı, 700 milyon dolardan fazla ArGe harcaması vardır. Elektronik sanayisi güçlü olan ülkeler büyümektedir. Bakanlık ve hükümet olarak imalat ve bilişim sektörlerine büyük teşvik programları yürütüyoruz. Biz bilimde, sanayide ve teknolojide küresel oyuncu olmayı hedefledik.  Bunu ancak üreterek, yerli üretim girdilerini artırarak yapabiliriz. Teknoloji açığımızı kapatırsak, cari açığı da kapatırız.  Mevcut durumda elektronik ürünlerin %84’ü ithalatla karşılanıyor. Türkiye son 10 yılda ithal ettiği cep telefonlarına 24 milyar dolar ödedi. Bu rakam bize Türkiye’nin geleceğinin yüksek teknolojide, yüksek katma değerde olduğunu söylüyor. İthal ara malı ürünlerin, ülkemizde üretilmesi konusu; artık milli bir beka konusudur, milli bir hedeftir. Bunu hep birlikte başarmak zorundayız. 1,3 dolar seviyesinde olan ihracatımızın kilogram değerini, en az 3 dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Türkiye’yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapma hedefiyle Türk sanayisinin sıçrama yapması ve en geç 10 yıl içinde; hem imalat sanayini, hem de yerli ara malıüretimini ikiye katlayacağız. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji içeriğini artıracağız,” dedi.

Toplantıda sunum yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Zübeyde Çağlayan da, “Büyümenin lokomotifi elektronik ve imalat sanayidir. Teknolojik dönüşümün omurgası da elektronik sanayidir. İthalatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı %15,1 seviyesinde yer alırken, ihracatta ise bu oran %3,9 seviyesinde. Son 15 yılda orta-yüksek teknolojili ürünlerde %50,4 artış gerçekleştirmeyi başardık. Yerlileştirmede artış ve Endüstri 4.0 alanında yaptığımız çalışmalarla yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmayı hedefliyoruz. Elektronik sanayimizi milli çözümlerle geliştirmek en büyük hedefimizdir,”şeklinde konuştu.

TESİD Başkanı C.Müjdat Altay ise, “Türkiye’nin, elektronik üretiminde dünya çapında büyük bir sıçrama yapabilmesi için ArGe çok kritik. Türkiye elektronik sektörü içindeki ArGe payı, tüm sektör ortalamasının 8 kat fazlası olarak %8 civarındadır. Sektörler genelinde 2016’da %1 seviyesinde olan ArGe yoğunluğunu 2023 yılında %1,82’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye elektronik sektörü olarak ülkemizin teknoloji üretme alanında büyük sıçramayı yapması için hazırız. Türkiye’yi küresel pazarda başarılı kılacak olan önemli unsur ‘yerlileştirme’. Artık başkalarına pazar olmaktan çıkıp üretici olmamız şart. Bunun gereklerinden biri de, nitelikli insan kaynağımızı güçlendirmek ve küresel arenada rekabet edebilir seviyeye getirmek için STEM+A modelini eğitim sistemimize ivedilikle uygulamaktır,” dedi.

TESİD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Y.Suat Bengür, TESİD’ in yeni dönem hedefini sayısal dönüşüm ve akıllı sistemlerin ülkemiz yararına kullanımı olarak açıklarken, dernek olarak yapay zekâ, milli yazılım ve nesnelerin interneti (IoT), siber güvenlik gibi konulara odaklanacaklarına değindi. Bengür, elektronik sektörünün özel alan olarak seçilmesi ve buna yönelik mevzuat ve teşvik düzenlemelerinin yapılmasının ülkemizin sanayi atılımı adına çok faydalı olacağını belirtti.

TESİD Genel Kurulu Toplantısı

TESİD Genel Kurulu Toplantısı

TESİD’in 29. Olağan Genel Kurulu 23 Ocak 2018 günü Işık Üniversitesi Maslak Kampüsünde yapıldı. Toplantıda 2017 yılı faaliyetleri görüşüldü, Yönetim Kurulu ibra edildi. 2018-2019 dönemi için seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketleri aşağıda verilmektedir:

C. Müjdat Altay               NETAŞ             Başkan

Y. Suat Bengür                ASELSAN         Başkan Vekili

Vural Akman                    EMPA              Yönetim Kurulu Üyesi

Can Gür                           CANOVAT        Yönetim Kurulu Üyesi

Faik Erem                         ENTES            Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sıddık Yarman     SAVRONİK       Yönetim Kurulu Üyesi

Mete Sansal                       KRON             Yönetim Kurulu Üyesi

Ş. Yaman Tunaoğlu            KAREL             Yönetim Kurulu Üyesi

Davut Yılmaz                      STM               Yönetim Kurulu Üyesi

Gizem Yetim                                            Genel Sekreter

 

16. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Süreci Başladı

16. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Süreci Başladı

2017 yılında on altıncı defa düzenlenecek olan TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için başvurular 7 Temmuz 2017 akşamına kadar yapılacaktır(Daha önce 23 Haziran 2017 olarak belirtilen son başvuru tarihi, 7 Temmuz 2017 olarak güncellenmiştir). Başvuru Formunun doldurulması ve TESİD’e gönderilmesi ile başvuru yapılıyor. Başvuru hakkında geniş bilginin Başvuru Raporu halinde daha sonra 15 Ağustos 2017 tarihine kadar TESİD’e gönderilmesi gerekiyor. Elektronik Sanayi ve Bilgi Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızı ödül yarışmasına katılmaya davet ediyoruz.

TESİD 2017 Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Başvuru Formu 2017 ile Başvuru Kılavuzu 2017’yı indirebilirsiniz.

Netaş 50.Yıl Özel Ödülü

Bu yıl Netaş’ın 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle, TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri kapsamında, genç girişimcileri desteklemek üzere Start-up bünyesinde geliştirilmiş yazılım ve/veya donanım ürünlerine  “NETAŞ 50.Yıl Özel Ödülü” veriliyor.

Katılmak isteyenlerin Netaş 50.Yıl Ödülü Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra en geç 2 Ekim 2017 tarihine kadar tesid@tesid.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.

 

16. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Verildi

16. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Verildi

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl 16.si düzenlenen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri, 23 Ocak 2018 Salı günü saat 17:00’de Işık Üniversitesi Maslak Kampüsünde yapılan bir törenle sahiplerini buldu.

TESİD Ödüllerinin verilmesine 1999 yılında başlandığını ve ödüllerin artık gelenekselleştiğini vurgulayan TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, “TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nin önemli bir teşvik unsuru olduğuna inanıyor, tüm katılımcıları kutluyorum.” dedi. Yarışmanın Türk elektronik sektörü kuruluşlarının yenilikçi ve yaratıcı projelerini desteklemek amacıyla, sektörün yardımlarıyla gerçekleştiğini belirten Yarman, bu yılın sponsorları ASELSAN, CANOVATE, ELEKTRA, ENTES, KRON, NETAŞ, SAVRONİK ve VESTEL’e teşekkür etti.

TESİD 2017 YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ

TESİD – IŞIK ÜVERSİTESİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 

Firma: ARÇELİK

Ün : OLED TV

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 

Firma: ESİT

Ün : Vurma Enerjisini Ölçen Kamçı

 

KOBİ Dalında Verilen Ödüller 

KOBİ Dalında Ün Geliştirme Süreci Ödülü

Firma: PAVO

Ün: Evler İçin ERP Enerji Verimliliğini Regülasyonlarına Uygun, Yeni Nesil Hidrofor Kontrol ve Akıllı Haberleşme Sistemi

KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü 

Firma: İDEA Teknoloji Çözümleri

Ün: VisionPulse VERDE – Yeni Nesil  Vergi Denetçi

 

Büyük Firma Dalında Verilen Ödüller 

Büyük Firma Dalında Yaratıcı Fikir Ödülü 

Firma: STM

Ün: Duvar Arkası Radar (DAR)

Büyük Firma Dalında Ün Geliştirme Süreci Ödülü 

Firma: ASELSAN

Ün: İHTAR- İnsansız Hava Aracı Tespit/ Tahrip Arama

Büyük Firma Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü  

Firma: NETAŞ

Ün: NEOS Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

 Netaş 50. Yıl Özel Ödülü

Firma: NOBIUM

Ün:Quampara

 

Genç TESİD Tanıtım Lansmanı

Genç TESİD Tanıtım Lansmanı

Genç TESİD Lansmanı 1 Kasım Çarşamba günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Genç TESİD Topluluğu; Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) çatısı altında Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Yazılım Mühendisliği ve ilgili alanlarda okuyan öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlama ve sektörde aranan yetkinliklerin kazanımına destek olma hedefiyle kurulmuştur.

Genç TESİD ’in kuruluşuna, Türk Elektronik Sanayi’nin gelişimini anlatan 4 bölümlük “Büyük Sıçrama Belgeseli” yön verdi. TESİD tarafından desteklenen ve üniversite gençliğini hedefleyen bu belgesel ile 7 şehir 12 Üniversite’de 2000 öğrenciye ulaştı.

Faaliyetlerinin arasında, elektronik ve yazılım sanayilerinin ülkemizin geleceği için taşıdığı öneminin anlaşılması amacıyla çeşitli öğrenci kulüpleri ile yapılan işbirlikleri ve buluşma platformları yer alıyor.

Diğer taraftan, mühendis adaylarına ve genç mühendislere kariyerlerinin başlangıcında destek olmak üzere TESİD üyelerinin mentörlük, part-time iş ve teknik gezi  alanlarında faaliyet göstermektedir.

 

 

15. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Verildi

15. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri Verildi

TESİD Türk Elektronik Sanayicileri Derneği tarafından 2016 yılında 15.cisi düzenlenen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri 24 Ocak 2017 tarihinde saat 17:00’de Işık Üniversitesi Maslak Kampüsünde yapılan bir törenle sahiplerini buldu.

TESİD Ödüllerinin verilmesine 1999 yılında başlandığını ve ödüllerin artık gelenekselleştiğini vurgulayan TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, “TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nin önemli bir teşvik unsuru olduğuna inanıyor, tüm katılımcıları kutluyorum.” dedi. Yarışmanın Türk elektronik sektörü kuruluşlarının yenilikçi ve yaratıcı projelerini desteklemek amacıyla, sektörün yardımlarıyla gerçekleştiğini belirten Yarman, bu yılın sponsorları  ASELSAN, CANOVATE, NETAŞ, SAVRONİK, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) ve VESTEL’e teşekkür etti.

TESİD 2016 YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ 

*TESİD – IŞIK ÜNİVERSİTESİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Firma: PAVO

Ürün : Endüstriyel Yönetilebilir Switch ve Routeri

KOBİ DALINDA VERİLEN ÖDÜLLER 

*KOBİ Dalında Yaratıcı Fikir Ödülü

Firma: MULTİTEK

Ürün: IP Interkom ve Akıllı Ev Yönetimi

*KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü

Firma: MAKELSAN

Ürün: MSTS Serisi 60A-500A Statik Transfer Switch

*KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü

Firma: MEDEL

Ürün: Asenkron Motorlar için Sürücü Ailesi

BÜYÜK FİRMA DALINDA VERİLEN ÖDÜLLER 

*Büyük Firma Dalında Yaratıcı Fikir Ödülü

Firma: ASELSAN

Ürün: Van Kedisi – Gece Görüş Termal Füzyon Kamera

*Büyük Firma Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü

Firma: Vestel

Ürün: Manufuture – Yeni Nesil Vestel Üretim Sistemi

*Büyük Firma Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü

Firma: ARÇELİK

Ürün: Eternity UHD TV