TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

GÖREVLERİMİZ:

Türkiye’de kamu kesimi dahil Elektronik Sanayii, Bilgi Teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet sektörünün bütün sanayici, meslek, bilim ve işadamlarının dernek içinde bir araya gelmelerini ve sektörün sürekli rekabet edebilirliğinin sağlanması, ülke ekonomisi ve insanlarına katkısının arttırılmasını teşvik etmektir.

HEDEFLERİMİZ:

1. Teknolojik yaratıcılığı özendirip teşvik ederek rekabet gücü yüksek, esnek kaliteli, verimli,  mali hizmet ve bilgi üretimi için Üniversite,Sanayi, Devlet ve çalışanların aynı hedefe yönelmesine.

2. Sektörde çalışanların mutluluğu için:

(a) Dünya ile rekabet edebilen çağdaş bir sektörün gelişmesine,
(b) Sektörün ekonomik boyutunun, verimliliğinin ve yatırım olanaklarının arttırılmasına ,
(c) Çalışanların yaşam kalitesinin arttırılmasına destek olmak.

3. Sektörü etkileyen ulusal  ve uluslararası politikalara, standartlara ve gelişmelere yönelik;

(a) Ülkenin yararı için hayata geçirilmesine öncülük etmek,
(b)  Görüş ve politikaları oluşturmak,
(c)   Gerekli verileri derlemek .

4. Elektronik Sanayiinin topluma katkıda bulunan, çevreye duyarlı, çalışanların iş     güvenliğine özellikle önem veren, güçlü bir sektör olmasına destek olmak.

Dileğimiz, toplumun ve üyelerimizin TESİD’i : güvenilir, yenilikçi, tarafsız, devamlı, açık ve katılımcı olarak görmelerini ve göstermelerini sağlamaktır.