TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

20. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

20. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

Elektronik Sanayi’nde yenilikçiliği ve yaratıcılığı desteklemek amacıyla düzenlenen TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nin 20incisi gerçekleştirildi. Bu yıl “Büyük Firma”, “KOBİ”, “Startup firma” ve “Doktora Tezi” kategorilerinde toplam 10 ödül verildi.


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç törenin onur konuğu oldu.


Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından 1999 yılından ilk kez verilen Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nin 20’incisi sahiplerini buldu.

TESİD Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu; “İlk TESİD Ödüllerinden bu yana geçen yaklaşık çeyrek yüzyıl içinde yeni nesiller büyürken, birçok teknolojik devrimlere şahit olduk. Elektronik tüm sektörlere temel oluşturur bir konuma geldi. Ülkeler ancak teknoloji ile rekabet güçlerini artırabiliyorlar. Bizim de yetenek ve birikimimiz, bu değişim dönemini ülke yararına değerlendirmek için yeterli. Ancak yaşadığımız yetişmiş eleman göçü ve tedarik zincirlerindeki sorunları aşmalı, işbirliği kültürümüzü çağın gereklerine uyarlamalıyız. ” dedi.

TESİD olarak bu alanlarda çalıştıklarını belirten Tunaoğlu; “Küçük büyük tüm sektör oyuncularının; şirketler, meslek kuruluşları, üniversiteler, kamu ve tüketicilerin ortak bir vizyon ile yapacakları işbirliğine platformlar oluşturmak üzere projeler geliştiriyoruz. TESİD Ödül sürecinde yoğun ve titiz bir inceleme sonunda seçilen Büyük ve KOBİ firmalarının, Yaratıcı fikirlerinin, Yenilikçi ürünlerinin, Ürün geliştirme ve ticarileştirilmesi süreçlerinin, ayrıca Girişimci (Startup) ve Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Doktora Tezi alanında yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi ve sektör paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılması, bilinirlikleri artarak, işbirliği fırsatları yaratılıyor.”dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç konuşmasında “ Dijital dönüşüm denilince aklımıza genelde teknoloji geliyor, ama esasında dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül bir dönüşümü ifade etmektedir.”dedi. Koç, Türkiye’nin, savunma sanayi alanında son 20 yılda büyük aşamalar kaydettiğini; Savunma sanayi alanındaki başarıların uydu teknolojileri alanına, yapay zekadan veri üreterek işleyebilmeye, güç elektroniği, akıllı tarım, akıllı enerji yönetimi gibi alanlara da yayılacağını belirterek “Saymış olduğum bu alanlarda da nitelikli insan kaynağımızı yerli ürünler ile besleyebilmemiz önemli. Örneğin, akıllı tarım alanında ziraat fakültelerimiz, elektronik şirketlerimiz ve çiftçilerimizle iş birliği ile yeni başarılar elde edebiliriz” dedi.

Elektronik sanayinin yeni teknolojilerin tamamına hizmet veren, gün geçtikçe de katkı payı artan önemli sektörler arasında bulunduğunu söyleyen CBDDO Başkanı; “Bizler de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, başta kamunun olmak üzere özel sektörün dijital dönüşümünü sağlamak, bunun yanında her geçen gün daha da hayati hale gelen siber güvenlik, büyük veri ve yapay zekâ konularında genç ve nitelikli insan kaynağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilikçi teknolojileri üretmek kadar bu teknolojilerin kullanımına imkân veren dijital alt yapıların oluşturulmasından, verilerin kendi sınırlarımız içinde kalarak yapay zekâ ile yorumlanmasına, büyük veriden değer ekonomisine geçişe ve her nesnenin internete bağlandığı günümüzde siber tehditlerden korunmaya kadar birçok alanda çalışmaktayız” tespitinde bulunarak, temel hedeflerinin, bu dönüşümü sürdürülebilir kılarak, dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artırmak olduğunu belirtti.

SAVRONİK’in Altın, KAREL’in ise Gümüş Sponsor olarak desteklediği 20. TESİD Ödülleri’ni alan 10 firma arasında, Yaratıcı Fikir Ödülleri’ni KOBİ dalında, 2013 yılında İstanbul’da kurulan Ar-Ge merkezi PROCENNE, “Donanımsal Güvenlik Modülü” ile alırken, Büyük Firma dalında ise 1991 yılında İzmir’de kurulan LUNA Şirketi “Drone ve mobil baz istasyonu ile elektrik, su ve gaz sayaçlarının okunması” projesi ile aldı.

20. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri Kazananlar Listesi

Jüri Özel Ödülü, MULTİTEK,  Proje: Bulutta IP İnterkom

Jüri Özel Ödülü,  MAKELSAN,  Proje: DRM Enerji Depolama Sistemi

Startup Dalında Yenilikçi Ürün,  PUBINNO,  Proje: Smart Tap

Doktora Tezi Dalında, LİDA KOUHALVANDI,  Tez: Design and Implementatıon of High
Power GaN Amplifiers with Nonlinear Optimization Techniques 

KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi, BASS ÖLÇME ENSTRÜMANLARI, Proje: Termal Kütle Akış Ölçer

KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün, SMARTE, Proje:  Florawise X3 – X4 Enerji Analizörü

KOBİ Dalında Yaratıcı Fikir,  PROCENNE, Proje:  Donanımsal Güvenlik Modülü

Büyük Firma Dalında Ürün Geliştirme Süreci INFORM, Proje:  Kesintisiz Güç Kaynakları

Büyük Firma Dalında Yenilikçi Ürün,  HAVELSAN, Proje:  Torpido Test Set

Büyük Firma DalındaYaratıcı Fikir, LUNA; Proje:  Drone ve mobil baz istasyonu ile elektrik, su ve gaz sayaçlarının okunması


20. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri Törenini TESİD YouTube kanalından izleyebilirsiniz.