TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

Ankara’da Serbest Bölge olmalı mı?

Ankara’da Serbest Bölge olmalı mı?

Serbest bölge, bir ülkenin gümrük sınırları içinde yer alan, ancak ithalat ve ihracat rejimleri bakımından gümrük bölgesinin geri kalanından farklı koşullara tabi olan özel ekonomik bölgelerdir. Serbest bölgeler, genellikle ihracatı teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulurlar.

Serbest bölgelerin temel avantajları şunlardır:

Gümrük vergilerinden muafiyet: Serbest bölgelerde ithal edilen ve ihraç edilen mallar, gümrük vergilerinden muaftır. Bu durum, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmalarını sağlar.

Düşük vergiler: Serbest bölgelerde, firmaların ödediği vergiler, serbest bölge dışındaki bölgelere göre daha düşüktür. Bu durum, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların karlılığını artırmaktadır.

Teknik altyapı: Serbest bölgelerde, firmaların ihtiyaç duyduğu teknik altyapı genellikle hazır olarak bulunur. Bu durum, firmaların yatırım maliyetlerini düşürerek faaliyete geçmelerini kolaylaştırmaktadır.

Yatırım teşvikleri: Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara, genellikle çeşitli yatırım teşvikleri sağlanmaktadır. Bu teşvikler, firmaların yatırım yapmalarını ve istihdam yaratmalarını teşvik etmektedir.

Serbest bölgeler, hem firmalar hem de ülkeler için önemli avantajlar sunmaktadır. Serbest bölgeler, firmaların maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmalarını, karlılığını artırmalarını ve yatırım yapmalarını teşvik etmektedir. Serbest bölgeler, ülkeler için ise ihracatı teşvik ederek, doğrudan yabancı yatırımları çekerek ve uluslararası ticareti geliştirerek ekonomik büyümeyi desteklemektedir.

Türkiye’de serbest bölgeler

Türkiye’de, 2023 yılı itibariyle 22 serbest bölge bulunmaktadır. Bu serbest bölgeler, ülkenin farklı illerinde yer almaktadır. Türkiye’deki serbest bölgeler, genellikle ihracat odaklı faaliyet göstermektedir.

Türkiye’deki serbest bölgeler:

 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü E-Mail: sbgm@ekonomi.gov.tr
 • Adana-Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: adanaysbm@ekonomi.gov.tr
 • Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: antalyasbm@ekonomi.gov.tr
 • Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: avrupasbm@ekonomi.gov.tr
 • Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: bursasbm@ekonomi.gov.tr
 • Denizli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: denizlisbm@ekonomi.gov.tr
 • Ege Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: egesbm@ekonomi.gov.tr
 • Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: gaziantepsbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iahlsbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iendustrisbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: itrakyasbm@ekonomi.gov.tr
 • İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: izmirsbm@ekonomi.gov.tr
 • Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kayserisbm@ekonomi.gov.tr
 • Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kocaelisbm@ekonomi.gov.tr
 • Mardin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mardinsbm@ekonomi.gov.tr
 • Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mersinsbm@ekonomi.gov.tr
 • Rize Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: rizesbm@ekonomi.gov.tr
 • Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: samsunsbm@ekonomi.gov.tr
 • Trabzon Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: trabzonsbm@ekonomi.gov.tr
 • Tübitak Mam Teknoloji Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: teknolojisbm@ekonomi.gov.tr

Ankara’da serbest bölge kurulmasının, aşağıdaki gibi avantajları olacaktır:

Ankara’da ihracatı teşvik edecektir. Serbest bölgeler, ihracat odaklı faaliyet gösteren firmalara çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar, firmaların maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmalarını ve ihracat yapmalarını teşvik etmektedir. Ankara’da bir serbest bölgenin kurulması, Ankara’da ihracatın artmasına yardımcı olacaktır.

Doğrudan yabancı yatırımları çekmeye yardımcı olacaktır. Serbest bölgeler, doğrudan yabancı yatırımları çekmek için de önemli bir araçtır. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, gümrük vergilerinden muafiyet, düşük vergiler, teknik altyapı ve yatırım teşvikleri gibi avantajlardan yararlanabilmektedir. Bu avantajlar, doğrudan yabancı yatırımcıların Ankara’ya yatırım yapmalarını teşvik etmektedir.

Uluslararası ticareti geliştirecektir. Serbest bölgeler, uluslararası ticareti geliştirmek için de önemli bir rol oynamaktadır. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, yurtdışından mal ithal etmekte ve yurtdışına mal ihraç etmektedir. Bu durum, Ankara’nın uluslararası ticaretteki rolünün artmasına yardımcı olacaktır.

Ankara’da istihdam yaratacaktır. Serbest bölgeler, istihdam yaratmada önemli bir potansiyele sahiptir. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, genellikle nitelikli iş gücü istihdam etmektedir. Ankara’da bir serbest bölgenin kurulması, Ankara’da istihdamın artmasına yardımcı olacaktır.

Özetle, Ankara’da serbest bölge kurulmasının fayda ve mahsurları

Ankara’da serbest bölge kurulmasının fayda ve mahsurları çeşitli faktörlere bağlı olarak değerlendirilebilir. Serbest bölgeler, genellikle ticaretin ve ekonominin canlandırılması amacıyla oluşturulan özel ekonomik bölgelerdir. Ancak, bu tür bir girişimin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. İşte Ankara’da serbest bölge kurmanın bazı faydaları ve mahsurları:

Faydalar:

 • Ticaretin Artması: Serbest bölgeler, yabancı yatırımcıların çekilmesini sağlayarak ticaretin artmasına katkıda bulunabilir. Gümrük vergileri, vergi muafiyetleri ve ticaret kısıtlamalarının azalması, serbest bölge işletmeleri için çekici hale gelebilir.
 • İstihdam Olanakları: Serbest bölgeler, bölgede yeni işletmelerin açılmasıyla istihdam olanakları yaratabilir. Yeni şirketlerin faaliyete geçmesi, yerel halka iş imkanları sunabilir.
 • Teknolojik Gelişim: Serbest bölgeler, teknoloji ve yenilik alanlarında yatırımları çekebilir. Bu, bölgedeki teknolojik gelişmeyi artırabilir ve yerel ekonomiye katkıda bulunabilir.
 • İhracat Artışı: Serbest bölgeler, özellikle ihracata yönelik üretim yapan şirketlere avantajlar sağlayarak ülke ihracatını artırabilir.

Mahsurlar:

 • Yerel Ekonomiye Etkisi: Serbest bölgeler, çevresindeki yerel ekonomi üzerinde değişikliklere neden olabilir. Yerel işletmelerin rekabet gücünü azaltabilir ve geleneksel sektörleri olumsuz etkileyebilir.
 • Kaynak Transferi: Serbest bölgeler, genellikle belirli bir bölgeye odaklanan kaynak transferine neden olabilir. Bu durum, ülkenin diğer bölgelerinin dezavantajlı hale gelmesine yol açabilir.
 • Çevresel Etkiler: Serbest bölgelerdeki artan üretim, çevresel etkilere neden olabilir. Atıklar, hava ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Vergi Gelirlerinde Azalma: Serbest bölgeler genellikle vergi muafiyetleri veya düşük vergi oranları ile işletmelere çeşitli ekonomik teşvikler sunar. Bu durum, devletin vergi gelirlerinde azalmaya neden olabilir.

Sonuç:

Her durumda, serbest bölgelerin kurulması veya kurulmaması kararı dikkatlice değerlendirilmelidir, bu tür kararları alınırken ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Faydalı linkler:

Serbest Bölgelere Dair Tüm Konular