TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

TESİD – MCKINSEY Sanayi Hamlesi Çalışma Toplantısı

TESİD – MCKINSEY Sanayi Hamlesi Çalışma Toplantısı

McKinsey – TESİD Elektronik Sanayi Hamlesi Çalışma Toplantısı 15 Şubat tarihinde Netaş Kurtköy Tesislerinde gerçekleştirildi.

  • Türkiye’ye ve sektöre seviye atlatacak büyük yatırımlar/mega projeler
  • Bu yatırımların/mega projelerin hayata geçmesi için ülke çapında gereken kolaylaştırıcı uygulamalar
  • Sektördeki fırsatlar ve ihtiyaçlar
  • Şirketinizin katma değerinin kısa zamanda ikiye katlanmasını sağlamak için sektörde/ülkede atılması gereken adımlar
  • Sektörde teknolojik değişimleri de düşünerek potansiyel büyüme alanları ve bu büyümeye erişmeyi engelleyen bariyerler
  • Bahsi geçen büyümeyi sağlamak için gerekli yetkinlikler (örn., girdi maliyetleri, teknoloji transferi ve ar-ge kabiliyetleri, lojistik imkanları, satış-pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde yetkinlikler, işgücü yetkinlikleri)
  • Sektörün global rekabette avantaj sağlaması için atması gereken teknolojik adımlar ve dijitalleşme ihtiyaçları

Konularının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirildi.