TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP üyesidir.

TESİD Ödül Heykeli ve Ambleminin Hikayesi

TESİD Ödül Heykeli ve Ambleminin Hikayesi

TESİD olarak Elektronik’te Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri vermeye karar verildiğinde, karşılaşılan en büyük güçlüklerden birisi de yenilikçilik yaratıcılık kavramlarını simgeleyecek iki ve üç boyutlu tasarımlar üzerindeydi.

Bu soyut kavramların ödüle aday üründe yer alıp almadığını ortaya çıkartacak ölçütler birçok toplantıda tartışılmış, Ödül Çalışma Grubu üyeleri bile iş somut anlatıma geldiğinde, isteklerini tanımlamada zorlandıklarını hissetmişlerdir.

Yardıma Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü’nün üç değerli üyesi, Sayın Ümit ÇELBİŞ, Sayın Meriç YILDIRIM ve Sayın Sıdıka RODOP yetiştiler. Hem güzel sanatların üyesi olmaları, hem de Endüstri Ürünleri alanında çalışmaları, onlara yenilikçilik ve yaratıcılık kavramını simgelerken, bir çok tasarım geliştirme olanağını da sağladı.

Bunlardan, parlak fikri, buluşu simgeleyen elektrik ampulu silueti ile, bilinmezi anlatan soru işaretini bağdaştıran, elektroniğin temel girdilerinden biri, kristalden oluşan tasarım, Ödül Çalışma Grubu üyelerince yenilikçiliği yaratıcılığı ve araştırmayı en iyi anlattığından ötürü seçildi.