TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP Projesi üyesidir.

TESİD Sohbetleri-6 ”Akıllı Şehirler”

TESİD Sohbetleri-6 ”Akıllı Şehirler”

TESİD Sohbetleri’nin konuğu İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan oldu.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)’in Dijital Dönüşüm dikeylerinin ele aldındığı çevrimiçi sohbetlerinin altıncısı “Akıllı Şehirler” başlığı ile 27 Mayıs 2021 günü düzenlendi.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) Genel Müdürü Esat Temimhan, Akıllı Şehir vizyonu ve başta İstanbul olmak üzere şehirlerin yaşam kalitesini artırma hedefiyle sürdürdükleri başlıca projeleri anlattı. 

Gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinliğin açılış konuşmasını TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu yaptı.

Tunaoğlu, açılışta şunları söyledi; “Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul yeni nesil teknolojilere dayalı, sürdürülebilir projeler ile Akıllı Şehirler alanında da örnek oluşturacak bir potansiyele sahip. İSBAK’ın uluslararası rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile bu potansiyeli ortaya çıkarmak yolundaki çalışmalarını takdirle izliyoruz. “Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Makina Öğrenmesi gibi teknolojik gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi Akıllı Şehirler’i oluşturmada da etkin ve yaygın olarak kullanılıyor. Elektronik sanayi ise bu teknolojilerin tamamı için olmazsa olmaz bir konumda, gereken donanım ve yazılımları üretiyor. Bugün dünyada tekil değil, takım oyunu oynayanların başarılı olabildiği bir dönemdeyiz. TESİD olarak en önemli hedeflerimizden biri elektronik sanayinde yer alan firmalarımızı ISBAK gibi kurumlarımızla bir araya getirerek ortak bir vizyon etrafında birleştirebilmek. Buradan doğacak iş birliklerinin, ekosistemdeki tüm paydaşlara ve ülkemize çok değerli katkıları olacağına inanıyoruz. Bu noktada aynı yaklaşım ve inançla TESİD’in konuğu olan İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan’a katılım ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. “

Gazeteci Hakan Güldağ‘ın sorularını yanıtlayan İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan Akıllı Şehirler konusunda şunları söyledi: “Akıllı şehir kavramı dünyada çok farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. En yaygın tanım, bilgi ve iletişim teknolojilerini; şehrin operasyonel verimini, bilgi paylaşımını, kamu hizmetlerini ve vatandaş refahını artırmak için seferber edildiği bir şehir yönetim yaklaşımı etrafında şekilleniyor. Bu sayılanların yanı sıra İSBAK olarak akıllı şehir tanımını, teknoloji ile insan hayatını rahatlatacak, kolaylaştıracak, konforunu artıracak çözümlerin bütünlüğü olarak tanımlıyoruz. Bizim temel yaklaşımımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu olan ‘İstanbul’u ortak akılla yönetme anlayışıdır.’ Ortak akılla yönetme anlayışının temeli ise veriye dayanıyor. İstanbul özelinde 35 yıllık bir iştirak olan İSBAK olarak odaklandığımız alan ise ulaşım çözümleridir. İstanbul’da oluşturulmuş ve sahada kurulmuş olan sistemlerimiz ve cihazlarımız mevcuttur. Temelde odaklandığımız alan; sahadaki araçlarla veriyi toplayıp işleyerek, yapay zekadan faydalanmaktır. Örneğin; ulaşımda belirli noktalarda tıkanmalar meydana geliyor. Bu noktalardaki tıkanmalar için yapay zeka kullanarak önce sahadan veriyi toplayıp sonrasında veriyi analiz edip çözümler geliştirmeliyiz. Buna bağlı olarak sahada, ulaşım çözümleri konusunda geliştirdiğimiz cihazlarımızı ve sistemlerimizi daha akıllı, bilgi ve iletişimle donanmış hale getiriyoruz, çünkü İSBAK olarak görevlerimizden biri de mevcut duruma daha akıllıca çözümler geliştirmek ve bunu yaparken de olabildiğince teknolojinin olanaklarından yararlanmaktır.”