TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP üyesidir.

Türkiye’nin Akıllı İletişim Altyapıları

Türkiye’nin Akıllı İletişim Altyapıları

Genişbant İletişim Altyapı Projeleri ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından stratejik öneme haiz konuların başında gelmektedir. Bu tespit doğrultusunda Türkiye’nin genişbant iletişim alanında yetenek kazanma sürecinin 2012-13 yıllarında Savunma Sanayi İcra Kurulu’nda (SSİK) alınan kararlara dayandığını söyleyebiliriz. Bu kararların ilk çıktısı olarak ULAK LTE-A Baz İstasyonu Geliştirme Projesi Savunma Sanayi Başkanlığı’mızın sorumluluğunda ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın desteği ile başlatılmıştır.

 Aynı karar doğrultusunda 5G’nin de temelinde yer alan Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarının Sanallaştırılması (NFV) teknolojilerini yoğun olarak kullanan Milli Ağ Teknolojileri (MAYA) Projesi de 2015 yılında başlatılmıştır.


MAYA Projesi ile başta görev kritik haberleşme ağları olmak üzere, ağ altyapılarının merkezi yönetimi ve siber güvenlik politikalarının uygulanmasını milli imkanlarımız ile sağlayarak, SDN ve NFV teknolojilerini kullanacak Geniş Alan Ağ, Kampüs Ağları ve Veri Merkezi sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu iki AR-GE projemizde de hedef teknolojiyi sadece kullanan değil; aynı zamanda teknolojiyi üreten ve hatta teknolojiye yön verebilen bir seviyeye erişebilme vizyonudur. 2017 yılına geldiğimizde genişbant iletişim altyapılarında kazanılan yetenekler, sahada başlayan test süreçlerinin olumlu sonuçları, bahse konu iki AR-GE projemizin gerek askeri gerekse sivil kullanım alanına imkan veren özellikleri de dikkate alınarak, genişbant iletişim konularında ekosistemi ile birlikte yurt içi ve yurt dışında AR-GE yapmak, fikri mülkiyet hakları ve patentler oluşturmak, ürün geliştirmek, pazarlama ve satış faaliyetleri yürütmek ve tabii en önemlisi iletişim sektöründe yerli ve milli katkıyı artırmak hedefleri ile “5G ve Ötesine Giden Yolda Türkiye’nin İletişim Gücü” mottosu ile ULAK Haberleşme A.Ş. kurulmuştur.

ULAK’ın kurulması ile her iki projede de geliştirme ve ürünleştirme çalışmaları hız kazanmış, ayrıca bu iki projeyi de bütünleyecek nitelikte SDN/NFV Tabanlı 5G Çekirdek Şebeke (ÇINAR) Geliştirme Projesi de yine 2017 yılında başlatılmıştır. ULAK olarak 5G baz istasyonu ve çekirdek şebeke geliştirme çalışmalarımızda 4.5G ürünleşme deneyimimiz, sahalardaki tecrübemiz ve teknolojiler arası benzerlik avantajlarından istifade etmekteyiz. Şunu belirtmek isteriz ki, 1800’e yakın 4.5G baz istasyonumuz Türkiye genelinde hizmet vermektedir.
5G ile birlikte teknolojik gelişmelerin de hız kazandığını görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında, ulaşım ve altyapı hizmetleriyle bağlanmış akıllı şehirlerden birbiriyle haberleşen araçlara; sağlık hizmetlerinde robotların kullanılmasından, giyilebilir cihazlardan elde edilen verilerin güvenli şekilde işlenmesi ve kullanılmasına; endüstride kullanılan nesnelerin internetinden akıllı fabrikalara; arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality) ve sanal gerçeklikten (Virtual Reality) karma gerçekliğe (Mixed Reality) kadar pek çok çeşitli teknolojilerin hayata geçmesine imkân sağlayacaktır. Her şeyin akıllı olduğu bir döneme giriyoruz. Akıllı şehirler, akıllı belediyeler, akıllı hastaneler, akıllı otoyollar… Bizim yaklaşımımız tüm bu akıllı servisler için iletişim ve bilişim şebekesinin de akıllı, esnek, kontrol edilebilir olması gerektiği ve ULAK Haberleşme ürünlerinin bu ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanıp, geliştirilmesidir.

5G teknolojilerinin temeli olan SDN ve NFV teknolojilerine dayanan MAYA ürünlerimiz akıllı şehirler, akıllı belediyeler için olmazsa olmaz bir altyapı sağlamaktadır. Akıllı Veri Merkezleri, Akıllı Geniş Alan Ağ Altyapıları, Akıllı Kampüs Ağ Yönetim çözümlerimiz kullanımda olan ürünlerimizdir. ULAK baz istasyonlarımıza kazandırdığımız IoT (örn: su/elektrik/ gaz sayaçları) sistemlerine entegrasyon yeteneklerimiz ile fabrika otomasyonu, sensör ağları, gözetleme sistemleri vb. maksatlar için kablosuz çözümlerimizle, kısacası tüm bu altyapı ve yeteneklerimiz ile Akıllı Şehirler çözümlerinde, biz de varız diyoruz.


Özellikle kamudan başlayarak yerli ve milli MAYA çözümlerimizin kullanım yeri bulması, bilişim şebekemizin tamamen millileşmesi için son derece önemli bir imkân sağlamaktadır. Kablosuz iletişim altyapılarında ULAK baz istasyonlarında yakalanan fırsat, kablolu iletişim ve bilişim altyapılarında MAYA ürünleri ile de dünya ile eş zamanlı olarak yakalanmıştır. MAYA ailesinin bir parçası olan SD-WAN çözümümüz ise halihazırda 320’yi aşkın noktada hizmet vermektedir. ULAK; güvenlik, teknolojik iş birliği ve ekonomik anlamda son derece önem arz eden iletişim altyapıları alanında uluslararası teknolojik ve ekonomik iş birliği alanı oluşturulması için güçlü bir potansiyele sahiptir.

Her şeyin akıllı olduğu bir döneme giriyoruz. Akıllı şehirler, akıllı belediyeler, akıllı hastaneler, akıllı otoyollar…

Bizim yaklaşımımız tüm bu akıllı servisler için iletişim ve bilişim şebekesinin de akıllı, esnek, kontrol edilebilir olması gerektiği ve ULAK Haberleşme ürünlerinin bu ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanıp, geliştirilmesidir.

Bu yazı için ULAK firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynak: TESİD 2020 ALMANAK