Gereksiz tüketime veri engel olacak

Gereksiz tüketime veri engel olacak

Entes

Akıllı Şehirlerde Enerji Tasarrufu

Şehir nüfusunun baş döndürücü bir hızla artıyor olması, bu kadar insanı şehirlerde barındırırken yaşanmakta olan ve yaşanacak sorunları gündemden düşürmüyor. 2030 yılına kadar tüm dünya nüfusunun %60’tan fazlası şehirlerde yaşıyor olacak! Bu da sayısı hızla artan yeni megakentler demek… Bu açıdan bakıldığında Akıllı Şehirler, teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren yeniliklerden çok, her geçen gün daha fazla hissettiğimiz “şehirde yaşam probleminin” bizi mecbur ettiği dönüşüm olarak değerlendirilebilir.

Akıllı Şehir terimini çok farklı şekillerde tanımlamak mümkün ancak temelde her tanımın içinde bulundurması gereken esas kavramlar teknolojinin kullanımı, elektronik iletişimin artması, hayatı kolaylaştıracak çözümler sunulması ve de tasarruf. Her anlamda tasarruf! Hem endüstriyel yaşam hem de ev yaşamı için yerden tasarruf, iş gücünden tasarruf, işleyişte zamandan tasarruf ve belki de en önemlisi enerji tüketiminden tasarruf. Büyük savaşların hep enerji kaynakları üzerine yürütüldüğü düşünülürse, enerjinin en küçük biriminin bile israf edilemeyecek kadar önemli olduğu, günümüz dünyasında daha çok kanıksanmış durumda.

IoT’nin yaşantımıza katması beklenen en büyük faydası tüketilen enerjinin kontrol edilebilir olması ve gereksiz tüketimlerin önüne geçilmesi. Biz ENTES olarak enerjinin olduğu her yerde bu ihtiyacı karşılamak için çağdaş çözümler üretmede öncü bir görev üstleniyoruz. “Enerji Doktoru” projemizde tamamladığımız çalışmalarla hedeflediğimiz katkı; ölçme ve analiz etme özelliğindeki ürünlerimizle enerjinin her anlamda akışını kontrol etme, uzaktan izleme çözümleri ile verileri işleyip gerekli aksiyonları tek merkezden belirleme ve bütün bu süreci ilgili tüm paydaşlarla anlık olarak paylaşma…

İnsan faktörünün eş zamanlı yapabileceği izleme, kontrol, analiz etme, aksiyon belirleme ve iletişim araçları kullanarak uzaktaki bir sistem için aksiyon alma işlemlerinin sınırlı olduğu şüphesiz. İnsanın bu işlemleri yapmak için harcadığı uzun süreye hata yapma faktörü de ilave edildiğinde IoT’nin önemi ve katkısı daha net anlaşılabilir. Bugün gelişmiş yazılımlar ve akıllı sistemler ile bütün bu işlemler saniyeler içinde gerçekleşiyor ve mobilite özelliği ile zaman ve mekandan bağımsız olarak tüm süreç takip edilebiliyor.

Örneğin yüksek reaktif güç tüketiminin işletmelere getirdiği ciddi külfetin ötesinde bu enerji akışı için kurulması gereken altyapı, enerji üretimini, iletimini ve dağıtımını üstlenen otoriteler için de büyük bir sorun. İşte bu probleme çözüm getiren kompanzasyon sistemlerinin Enerji Doktoru ile artık IoT tabanlı olarak hızlı ve hatasız kullanılması imkanını sağlıyoruz. Enerji Doktoru işletmenin enerji tüketimini izleyerek, gerekli analizleri yaparak, gereksiz reaktif akışa engel olacak öneriler sunar. Anlık alarm takibinin yanında kompanzasyon panosundaki kademelerin bakımlarını da takip eder, problem gördüğünde önceden tanımlanmış olan ilgili noktaları bilgilendirir.

IoT ve Akıllı Şehirler yapılanmasının hedeflendiği gibi yaygınlaşması ve verimli sonuçlara ulaşması sadece sanayi kuruluşlarının veya ArGe ve Teknoloji şirketlerinin bu örnekteki gibi çalışmaları ile sağlanabilecek bir şey değil tabii ki… Bu konu çok boyutlu ve geniş kapsamlı bir politikanın sonucunda erişilebilecek kolektif bir bilinç ve yaşam biçimi. Bu nedenle akademik camianın ArGe ekiplerini yönlendirdiği, sanayi kuruluşlarının tasarımlar yapıp bunları uygulamaya dönüştürdüğü, kamunun bu işbirliğini destekleyip gerekli altyapıyı kurduğu, ihtiyaç duyulan kanunları çıkardığı, medyanın da bütün bunları kamuoyuyla paylaştığı büyük bir şemsiye altında birleşmek gerekli.

Ulaşılacak tasarrufun bireyden başlayarak evleri, ofisleri, işletmeleri, fabrikaları, şehirleri yapılandıracağını, ülkeleri ve dünyayı olması gereken geleceğe taşıyacağını görebilmek önemli. Bir de bunun bir tercih değil, gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmak için bir mecburiyet olduğunu…

Leave a Reply